Sparrow PCP

PCP (Progressing Cavity Pump ) petrol sahalarındaki kuyu başlarında yaygın olarak kullanılan bir pompa tipidir. Bu pompaların çalıştırılmasında değişik marka ve modellerde motor sürücüleri kullanılır.

Herbir marka ve modelin kendine ait kurulum ve operasyon parametreleri vardır. Her bir kuyudan maksimum verimin alınabilmesi için bu sürücülerin en doğru şekilde kurulumunun yapılması ve operasyon parametrelerinin doğru şekilde verilmesi gerekir. Bununla birlikte kuyunun kontrolü ve bakımı sürekli olarak yapılan işletme operasyonlarındandır.

SparrowPCP, petrol sahalarındaki kuyu başlarında PCP operasyonlarında kullanılan farklı marka modellerdeki sürücülerin kurulumunu ve işletme operasyonları için gerekli fonksiyonları operatörlere sağlayan bir kontrol ve izleme yazılımıdır.