Raporlama

DreamReport

DreamReport™, erişilinebilinir herhangi bir veri kaynağından veri toplayarak ve bu verileri işleyerek yüksek kaliteli dinamik raporların üretilmesini sağlar. Endüstriyel tesisde bulunan herhangi bir veri kayanağı(SCADA, DCS, MES, Real-Time Sürücüler, OPC Sunucular ve diğer tüm veri kaynakları)ile etkileşimde bulunabilinir.Sistemlerin çoğalması çeşitli ve büyük miktarlarda verileri oluşturmaktadır. Bu saha yönetimini zorlaştırır. DreamReport size tek bir araç ile bu verileri yönetmenizi sağlar. DreamReport, farklı kaynaklardaki verilerin ve alarmların toplanmasını ve kayıtedilmesini sağlar. Bunu otomatik yada ihtiyaç anında rapor üretilmesinde kullanır. DreamReport' un Performans ve güvenlik iki temel konusunu teşkil etmektedir. Herbir Modüllerin erişiminin kontrol edilmesini ve yönetilmesini isteyen kullanıcılara, dinamik ve gerçek-zamanlı raporlarıi güçlü yönetim mimarisi ile üretir. DreamReport Logger ve Designer kısımlarından oluşur. Logger, kullanıcıya gerçek-zamanlı veri kaynakları, veri tabanlarının tanımlanması ayrıca alarm ve olayların depolanması için gerekli tanımlamaların yapılmasını sağlar. Designer ise raporlar için model ve her bir raporun çalışması için gerekli durum tanımlamalarının yapılmasını sağlar. Designer ayrıca bir web portala bu sonuç verilerini dağıtabilir. Bu çatının kullanıcı arar birimi, özel bir bilgi ve eğitim gerektirmeyecek şekilde çok güçlü ve kullanımı kolaydır. Çok dilli desteği uluslararası projelerde çok kullanışlıdır.Raporların izlenmesi, üretilmesi ve yayınlanması için DreamReport Web Portal kullanılır. DreamReport işletmedeki bölümler, müşteriler ve alt sağlayıcılar arasında ihtiyaç duyulan raporların paylaşılmasını sağlar.