Geçmiş Verilerin Analizi

DataVue

DataVue, PcVue üzerinde tutulan geçmiş verilerin sorgulanmasını kullanıcya grafiksel bir ortamda sağlar. Sonuçlar Microsoft Excel içerisine raporlanması yada grafiksel gösterimler için aktarırı. Sonuç veriler ASCII formatında yada Windows Pano formatında aktarılır. DataVue ön-tanımlı sorguların tanımlanmasını kullanıcı tanımlı kriterler ile sağlar. (data, event type, value, variable properties v.b.). İstatiksel hesaplamalar veriler işlenirken uygulanabilinir.